Zona Industriale, Km 7, Kashar, 1005 Tiranë
+355 67 603 8692
info@gbi.al
Monday-Saturday: 08:00 - 17:00                    

Marrëveshje historike për hartimin dhe zbatimin e unifikuar të kurrikulës së edukimit
për sigurinë rrugore në të gjithë arsimin parauniversitar

Në vazhdën e bashkëpunimit të frytshëm mes #DPSHTRR dhe #MAS për orët edukative dhe aftësimin e nxënësve për sigurinë rrugore, nënshkruam një marrëveshje historike për hartimin dhe zbatimin e unifikuar të kurrikulës së edukimit për sigurinë rrugore në të gjithë arsimin parauniversitar!

Falënderojmë Ministren e Arsimit dhe Sporteve, Znj. Evis Kushi, si edhe të gjitha strukturat arsimore për angazhimin në këtë program që synon të zhvillojë njohuritë teorike dhe aftësitë praktike të nxënësve në fushën e sigurisë rrugore, të edukojë një sjellje të shëndetshme e të sigurt në rrugë, si dhe të rrisë kapacitetet e mësuesve për t’i mundësuar ato me standarde në procesin mësimor.